Tìm Kiếm:

Giới thiệu Hiệp Hội Rau Quả

Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam (Vietnam fruit and vegetables Association-gọi tắt là VINAFRUIT) được thành lập tháng 3/2001 tại Việt Nam, là tổ chức phi chính phủ bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong ngành rau quả với các thanh phần kinh tế khác nhau (nhà nước, cổ phần, dân doanh, liên doanh, 100% vốn nước ngoài…) Hiêp hội phối hợp hoạt động hiệu quả và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên, thúc đẩy hoạt động kinh doanh rau quả Việt Nam phát triển theo hướng bền vững và hợp tác quốc tế, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường của Việt Nam.

Đến tháng 12/2008 Hiệp hội có 67 hội viên gồm các doanh nghiệp, tổ chức chuyên sản xuất,chế biến ,xuất khẩu ,kinh doanh bán buôn bán lẻ, nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ liên quan  đến ngành rau quả.

Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam  là Hội Viên PTM &CN VN-VCCI

Mục tiêu:
Hiệp hội liên kết và thúc đẩy các doanh nghiệp rau quả xây dựng và phát triển ngành rau quả VN, đặc biệt là rau quả nhiệt đới, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của thị trường trong và ngoài nước đồng thời góp phần đưa ngành rau quảViệt Nam hội nhập thi trường rau quả thế giới.

Chức năng:
Hiệp hội góp phần cùng nhà nước điều hành các hoạt động xây dựng và phát triển ngành rau quả VN trong lĩnh vực trồng trọt, bảo quản, chế biến, xúc tiến thương mại và kinh doanh rau quả trong và ngoài nước. Hiệp hội là cầu nối giữa nhà xuất nhập khẩu Việt Nam với nhà xuất nhập khẩu các nước. Hiệp hội hỗ trợ cải tiến chất lượng và hạ giá thành sản phẩm thông qua nghiên cứu, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật cũng như hợp tác, liên kết trong tất cả hoạt động có liên quan. Hiệp hội tập hợp và đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp trong ngành rau quảViệt Nam đề xuất với nhà nước nguyện vọng, chiến lược, chính sách cũng như giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển ngành trái cây Việt Nam đạt thị phần xứng đáng trên thị trường thế giới. Hiệp hội có quan hệ hợp tác rộng rãi với các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và ngành nghề Việt Nam, các tổ chức quốc tế, thông tấn báo chí và các tổ chức có liên quan khác. Hiệp hội không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác của mình nhằm mục đích phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trái cây Việt Nam. Hiệp hội hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đánh giá, phản hồi, các yêu cầu tham gia Hiệp hội, các đề nghị hợp tác, liên kết và thông tin từ các đối tác trong và ngoài nước.
Hiện nay chính phủ Việt Nam giao cho Hiệp hội một số chức năng điều hành ngành rau quả như làm đầu mối cho chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia do chính phủ tài trợ (tổ chức hội chợ ,triển lãm, khảo sát thị trường, thông tin…) ; lập các qũy của hiệp hội ngành nghề (qũy dự phòng rủi ro kinh doanh); làm đầu mối phổ biến chính sách, luật lệ nhà nước; cung cấp thông tin về ngành rau quả, đồng thời thay mặt hội viên định kỳ báo cáo với chính phủ và các ban ngành liên quan về tình hình hoạt động của ngành rau quả VN.