Tìm Kiếm:

TIN TỨC
HOTLINE
ĐT:
(+84 8) 9330665
Fax:
(+84 8) 9330664
Hỗ trợ khách hàng:
TIN TỨC

12 DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THAM GIA HỘI CHỢ ASIA FRUIT LOGISTICA HONG KONG 201801/11/2018


Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết Định số 4838/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2017 Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam thực hiện Đề án: tham gia Hội chợ rau quả Asia Fruit Logistica 2018 tại Hong Kong, Hội chợ khai mạc ngày 05/09/2018 và bế mạc 07/09/2018. 12 Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội chợ này gồm: CTy TNHH Thanh long Hoàng Hậu; CTy TNHH Hand & Hand; CTy TNHH Rồng Đỏ; Cty TNHH MTV Rau Quả Bình Thuận; Cty TNHH Trái Cây lạ; CTy CP Thực Phẩm Tinh Tuý; Công Ty XNK Vinagrin; CTy XNK Mi Na; CTy TNHH Ánh Dương Sao; CTy TNHH AntFarm; CTy CP Khoa học Nông nghiệp Minh Trân và CTy TNHH XaXa.

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG