Tìm Kiếm:

TIN TỨC
HOTLINE
ĐT:
(+84 8) 9330665
Fax:
(+84 8) 9330664
Hỗ trợ khách hàng:
TIN TỨC

Báo cáo hoạt động tháng 12 và 12 tháng 201812/01/2019

I. Đánh giá tổng quan:

Theo thống kê sơ bộ của Tổng Cục Hải quan đến 15/12/2018 kim ngạch các mặt hàng nông sản xuất khẩu như sau:

Đơn vị tính: USD

1

Hàngthủysản

8.400.469.260

2

Hàngrau quả

3.659.479.634

3

Hạtđiều

3.220.646.149

4

phê

3.389.318.618

5

Chè

207.892.035

6

Hạttiêu

738.435.278

7

Gạo

2.935.441.873

8

Sắncác sản phẩmtừ sắn

919.949.841

 

Dựa vào số liệu trên khi kết thúc năm 2018 kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam dự kiến đạt 3,82tỷ USD(tăng 9,2% so với năm2017 (3,5tỷ USD)chỉ đạt 96% so với chỉ tiêu 4 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng có giảm nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng 2 năm gần đây 2016 - 2017 (tỷ lệ 33,6%-42,5%). 

Xin vui lòng xem tiếp tại đường link:

https://drive.google.com/file/d/1PXge5OBEfx0bHuQ6G1-OnRrRiGjurFrh/view?usp=sharing

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG