Tìm Kiếm:

TIN TỨC
HOTLINE
ĐT:
(+84 8) 9330665
Fax:
(+84 8) 9330664
Hỗ trợ khách hàng:
TIN TỨC

Vận chuyển hàng hóa giữa Campuchia- Việt Nam thêm nhiều thuận lợi10/08/2011

Vận chuyển hàng hóa giữa Campuchia- Việt Nam thêm nhiều thuận lợi

Theo thông tin từ phía Campuchia, từ ngày 29 tháng 7 năm 2011, các cơ quan chức năng của  Việt Nam và Campuchia đã thống nhất sẽ tăng lượng xe liên vận giữa hai nước qua cặp cửa khẩu này, kể cả xe du lịch và xe vận tải hàng hóa, trong tổng số lượng quota 300 xe mà mỗi bên đồng ý cho phép lưu thông qua lại theo Hiệp định vận tải đường bộ đã ký kết.

Vấn đề nêu trên được đưa ra trong bối cảnh hai nước vừa hoàn thành mọi vấn đề cần thiết về pháp lý và cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Quyết định nâng cấp cặp cửa khẩu nêu trên thành cửa khẩu quốc tế.

Điều này được mong đợi sẽ tạo thêm thuận lợi cho giao lưu của người và hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới đường bộ giữa hai nước.

Trước đây, người và hàng hóa qua lại cặp cửa khẩu này phải chuyển phương tiện, gây phiền phức và tốn kém chi phí./. (Cambodia Daily và Phnom Penh Post 01/8/2011)

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG