Tìm Kiếm:

TIN TỨC
HOTLINE
ĐT:
(+84 8) 9330665
Fax:
(+84 8) 9330664
Hỗ trợ khách hàng:
TIN TỨC

FDA áp dụng mức phí mới đối với các nhà nhập khẩu và cơ sở sản xuất thực phẩm10/09/2011

FDA áp dụng mức phí mới đối với các nhà nhập khẩu và cơ sở sản xuất thực phẩm

Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2011, theo Luật Cải cách An toàn Thực phẩm, Cục Quản lý Thực Dược phẩm Hoa Kỳ - FDA sẽ áp dụng một loại phí mới đối với các nhà nhập khẩu thực phẩm vào Hoa Kỳ, cũng như cơ sở sản xuất thực phẩm trong và ngoài nước Mỹ có tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm của

Hoa Kỳ.

Mức phí áp dụng đối với năm tài khóa 2012 bắt đầu từ ngày 01/10/2011 là 224 USD/giờ (335 USD/giờ đối với trường hợp phải di chuyển ra ngoài nước Mỹ).

Mức phí trên sẽ áp dụng cho các hoạt động mà FDA đã thực hiện lâu nay nhưng chưa áp dụng thu phí, bao gồm:

Tái kiểm thực phẩm nhập khẩu

Áp dụng đối với các trường hợp sau: tái kiểm tra điều kiện thực phẩm nhập khẩu, kiểm tra cho thông quan theo yêu cầu của nhà nhập khẩu đối với hàng hóa bị tạm giữ, kiểm tra theo yêu cầu nhằm đưa hàng hóa ra khỏi danh mục Cảnh báo Nhập khẩu tự động giữ hàng không cần kiểm tra thực tế của FDA (DWPE) và tiêu hủy thực phẩm bị từ chối thông quan.

Tái kiểm cơ sở sản xuất thực phẩm

Hoạt động trên áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc tích trữ thực phẩm tiêu dùng đã từng bị phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định an toàn thực phẩm theo Luật Liên bang về Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm.

Thu hồi

Áp dụng đối với các trường hợp không tuân thủ yêu cầu thu hồi của FDA.

Mức phí trên có giá trị cho năm tài khóa 2012. Mức phí áp dụng cho các năm tài khóa tiếp theo sẽ được FDA cân nhắc sau khi hoàn thành thu thập các ý kiến bình luận kết thúc vào này 31 tháng 10 năm 2011.

Vụ thị trường Châu Mỹ

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG