Tìm Kiếm:

TIN TỨC
HOTLINE
ĐT:
(+84 8) 9330665
Fax:
(+84 8) 9330664
Hỗ trợ khách hàng:
TIN TỨC

CẤP THÔNG TIN VÙNG TRỒNG VÀ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI QUẢ TƯƠI XUẤT KHẨU17/04/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành văn bản số 3906/BNN-BVTV ngày 23/05/2018 vviệc cấp thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu. Download văn bản theo đườnglink: 

https://drive.google.com/file/d/1D_kyaAZE93r5BmuQN95RXB90acRvspDZ/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG